คุณสมบัติ :

- วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. สาขาเครื่องกล, ไฟฟ้า, หรือเทคนิคอุตสาหกรรม

- มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรและการจัดการอะไหล่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

สวัสดิการ : ค่าเดินทาง, ค่าอาหารกลางวัน, ค่าโทรศัพท์, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ , เงินค่ารักษาพยาบาล,  ประกันสุขภาพกลุ่ม, ประกันชีวิต, เงินแสดงความยินดีในกรณีต่างๆ, เงินแสดงความเสียใจในกรณีต่างๆ. สวัสดิการเงินวันเกิด, ของขวัญวันเกิด, Sport Day & New Year Party, ท่องเที่ยวประจำปี, ฯลฯ

 

แผนกพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

บริษัทยูนิ.ชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์  เลขที่ 105 หมู่ 9 ซอย14 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา  24130

E-mail : jobs.unicharm@gmail.com

โทร. (038) 570-900 ต่อ 144  FAX: (038) 570-957

สำนักงานกรุงเทพ: อาคารสิงห์คอมเพล็กซ์ ชั้น 31, ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวางสมัครตำแหน่งนี้คลิก / Apply Now >>>

Requirement :

 

- Bachelor’s degree in Marketing or related fields.

- 2-3 years experience in Marketing or Trade Marketing in FMCG industry would be advantage.

- Good command of English

- Logical thinking, energetic person

 

 

สวัสดิการ : ค่าเดินทาง, ค่าอาหารกลางวัน, ค่าโทรศัพท์, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ , เงินค่ารักษาพยาบาล,  ประกันสุขภาพกลุ่ม, ประกันชีวิต, เงินแสดงความยินดีในกรณีต่างๆ, เงินแสดงความเสียใจในกรณีต่างๆ. สวัสดิการเงินวันเกิด, ของขวัญวันเกิด, Sport Day & New Year Party, ท่องเที่ยวประจำปี, ฯลฯ

 

แผนกพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

บริษัทยูนิ.ชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์  เลขที่ 105 หมู่ 9 ซอย14 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา  24130

E-mail : jobs.unicharm@gmail.com

โทร. (038) 570-900 ต่อ 144  FAX: (038) 570-957

สำนักงานกรุงเทพ: อาคารสิงห์คอมเพล็กซ์ ชั้น 31, ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง

 สมัครตำแหน่งนี้คลิก / Apply Now >>>

Requirement :

- Bachelor's Degree in Business administration , Marketing or related field.

- Minimum 3-5 years experience in Modern Trade filed

- Strong knowledge of consumer industry 

-Good command in English

- Ability to work in a cooperative and team environment, as well as, the ability to work independently

 

สวัสดิการ : ค่าเดินทาง, ค่าอาหารกลางวัน, ค่าโทรศัพท์, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ , เงินค่ารักษาพยาบาล,  ประกันสุขภาพกลุ่ม, ประกันชีวิต, เงินแสดงความยินดีในกรณีต่างๆ, เงินแสดงความเสียใจในกรณีต่างๆ. สวัสดิการเงินวันเกิด, ของขวัญวันเกิด, Sport Day & New Year Party, ท่องเที่ยวประจำปี, ฯลฯ

 

แผนกพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

บริษัทยูนิ.ชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์  เลขที่ 105 หมู่ 9 ซอย14 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา  24130

E-mail : jobs.unicharm@gmail.com

โทร. (038) 570-900 ต่อ 144  FAX: (038) 570-957

สำนักงานกรุงเทพ: อาคารสิงห์คอมเพล็กซ์ ชั้น 31, ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวางสมัครตำแหน่งนี้คลิก / Apply Now >>>

Requirement :

- Bachelor’s degree in Business Administration, Management, Marketing or related fields

- At least 1-2 years experience in Sales

- Experience in Pet shop channel would be advantage

- Able to work under pressure, work hard and diligent person

 

สวัสดิการ : ค่าเดินทาง, ค่าอาหารกลางวัน, ค่าโทรศัพท์, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ , เงินค่ารักษาพยาบาล,  ประกันสุขภาพกลุ่ม, ประกันชีวิต, เงินแสดงความยินดีในกรณีต่างๆ, เงินแสดงความเสียใจในกรณีต่างๆ. สวัสดิการเงินวันเกิด, ของขวัญวันเกิด, Sport Day & New Year Party, ท่องเที่ยวประจำปี, ฯลฯ

 

แผนกพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

บริษัทยูนิ.ชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์  เลขที่ 105 หมู่ 9 ซอย14 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา  24130

E-mail : jobs.unicharm@gmail.com

โทร. (038) 570-900 ต่อ 144  FAX: (038) 570-957

สำนักงานกรุงเทพ: อาคารสิงห์คอมเพล็กซ์ ชั้น 31, ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวางสมัครตำแหน่งนี้คลิก / Apply Now >>>

Requirement :

- Bachelor's Degree in Business administration, Marketing, or related field.

- At least 5 years working experience in Modern Trade field.

- Good interpersonal, communication, analyzing, Logical thinking skill and  teamwork. 

- Good command in English 

 

สวัสดิการ : ค่าเดินทาง, ค่าอาหารกลางวัน, ค่าโทรศัพท์, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ , เงินค่ารักษาพยาบาล,  ประกันสุขภาพกลุ่ม, ประกันชีวิต, เงินแสดงความยินดีในกรณีต่างๆ, เงินแสดงความเสียใจในกรณีต่างๆ. สวัสดิการเงินวันเกิด, ของขวัญวันเกิด, Sport Day & New Year Party, ท่องเที่ยวประจำปี, ฯลฯ

 

แผนกพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

บริษัทยูนิ.ชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์  เลขที่ 105 หมู่ 9 ซอย14 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา  24130

E-mail : jobs.unicharm@gmail.com

โทร. (038) 570-900 ต่อ 144  FAX: (038) 570-957

สำนักงานกรุงเทพ: อาคารสิงห์คอมเพล็กซ์ ชั้น 31, ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวางสมัครตำแหน่งนี้คลิก / Apply Now >>>

Requirement :

- Bachelor’s degree in Information Technology, Information System, Computer Science or related fields.

-  Minimum 2-3 years for NET web developimg experience (MVC, Bootstrap etc.)

- Minimum 1 year for implementing system and training usersralated with ERP, CRM, and Logistic

 - Experience in SSRS, SSIS, Power BI or other business tools

 

สวัสดิการ : ค่าเดินทาง, ค่าอาหารกลางวัน, ค่าโทรศัพท์, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ , เงินค่ารักษาพยาบาล,  ประกันสุขภาพกลุ่ม, ประกันชีวิต, เงินแสดงความยินดีในกรณีต่างๆ, เงินแสดงความเสียใจในกรณีต่างๆ. สวัสดิการเงินวันเกิด, ของขวัญวันเกิด, Sport Day & New Year Party, ท่องเที่ยวประจำปี, ฯลฯ

 

แผนกพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

บริษัทยูนิ.ชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์  เลขที่ 105 หมู่ 9 ซอย14 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา  24130

E-mail : jobs.unicharm@gmail.com

โทร. (038) 570-900 ต่อ 144  FAX: (038) 570-957

สำนักงานกรุงเทพ: อาคารสิงห์คอมเพล็กซ์ ชั้น 31, ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง

 สมัครตำแหน่งนี้คลิก / Apply Now >>>

หน้าที่ความรับผิดชอบ

• บริหารจัดการงานที่หน้าร้านให้เป็นไปตามแผนงาน หรือ มาตรฐานการทำงานตามที่บริษัทกำหนด

• ติดตาม รายงาน ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของตลาด รวมทั้งรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า

• ติดตามสอนแนะนำการทำงานให้กับทีมงาน รวมถึงให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาต่างๆ

• ดำเนินการฝึกอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าและฝึกทักษะการแนะนำสินค้าให้กับทีมงาน

 

คุณสมบัติ

• วฺฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

• ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ด้าน PC และ 3 ปีด้านการควบคุมทีมงาน

• หากมีประสบการณ์เคยผ่านงานในธุรกิจ FMCGs จะได้รบการพิจารณาเป็นพิเศษ

• สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ โดยจะดูแลพื้นที่การขายในเขตภาคกลางและภาคใต้

 

สวัสดิการ : ค่าเดินทาง, ค่าอาหารกลางวัน, ค่าโทรศัพท์, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ , เงินค่ารักษาพยาบาล,  ประกันสุขภาพกลุ่ม, ประกันชีวิต, เงินแสดงความยินดีในกรณีต่างๆ, เงินแสดงความเสียใจในกรณีต่างๆ. สวัสดิการเงินวันเกิด, ของขวัญวันเกิด, Sport Day & New Year Party, ท่องเที่ยวประจำปี, ฯลฯ

 

แผนกพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

บริษัทยูนิ.ชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์  เลขที่ 105 หมู่ 9 ซอย14 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา  24130

E-mail : jobs.unicharm@gmail.com

โทร. (038) 570-900 ต่อ 144  FAX: (038) 570-957

สำนักงานกรุงเทพ: อาคารสิงห์คอมเพล็กซ์ ชั้น 31, ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง

 สมัครตำแหน่งนี้คลิก / Apply Now >>>

Job Responsibilities:-

 • Develops category or channel merchandising and promotions strategies with marketing and sales teams. 
 • Analyses promotional effectiveness and uses the information to develop or revise category plans as well as individual marketing and sales account plans.
 • Responsible for the development of merchandising and space plans for individual accounts within own category in line with Account, Sales Team and Brand strategies.
 • Works with Sales and Marketing to develop sales materials tailored to brand, account, or channel.
 • Responsible for category analysis and the on-time delivery of promotional materials to retailers through a team of category analysts and assistants.
 • Acts as the major interface between Marketing and Sales.
 • Manage a team with focus on new products and promotion strategies and policy implementations.

 

Qualifications: :-

 • Bachelor's Degree in Science or related field. 
 • Direct experience in Consumer product. 
 • Have experience in filed Modern Trade would be advantage.
 • Analyze skill and Logical Thinking is a must.
 • Ability to work in a cooperative and team environment, as well as, the ability to work independently
 • Good command in English

 

สวัสดิการ : ค่าเดินทาง, ค่าอาหารกลางวัน, ค่าโทรศัพท์, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ , เงินค่ารักษาพยาบาล,  ประกันสุขภาพกลุ่ม, ประกันชีวิต, เงินแสดงความยินดีในกรณีต่างๆ, เงินแสดงความเสียใจในกรณีต่างๆ. สวัสดิการเงินวันเกิด, ของขวัญวันเกิด, Sport Day & New Year Party, ท่องเที่ยวประจำปี, ฯลฯ

 

แผนกพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

บริษัทยูนิ.ชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์  เลขที่ 105 หมู่ 9 ซอย14 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา  24130

E-mail : jobs.unicharm@gmail.com

โทร. (038) 570-900 ต่อ 144  FAX: (038) 570-957

สำนักงานกรุงเทพ: อาคารสิงห์คอมเพล็กซ์ ชั้น 31, ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวางสมัครตำแหน่งนี้คลิก / Apply Now >>>

คุณสมบัติ  

 • จบการศึกษาระดับ ปวส สาขา เครื่องกลโรงงาน สาขาไฟฟ้า สาขาอิเล็กทรอนิกส์  เครื่องยนต์
 • สามารถทำงานเป็นกะได้   


สมัครตำแหน่งนี้คลิก / Apply Now >>>

Job Responsibilities

 • Study and understand the understanding of the function of a responsible, STPC, the BEI, raw materials, manufacturing process, technology, cost, product drawings, Handmade jobs.
 • Provide ideas, product design, product specification.
 • Analysis 3C, Patent Information and analysis and report results to senior or supervisor.
 • Evaluate the functionality of the product ,structural analysis, concluded the real test of how to evaluate existing and statistical methods.
 • Assessment and analysis of our products ‘s competitors and report to manager.
 • Plan a consumer survey (qualitative, quantitative) with seniors and report to manager
 • Perform quality checks , Condition of manufacturing by reference standard .
 • Report the problem to your supervisor or senior. And propose improvements

Qualification 

 • Bachelor degree of science.
 • Able to work at Wellgrow Industry Chachoengsao.


สมัครตำแหน่งนี้คลิก / Apply Now >>>

Job Description:

 • Increase market share in modern trade channel.
 • Present the new product and conduct promotion plan.
 • Make relationship with modern trade in order to keep sales standard.

Qualifications:

 • Bachelor's Degree Business Administration, Management , Marketing or related field.
 • Experience at least 2 - 3 years in modern trade sales.
 • Good negotiate skill is a must

สวัสดิการ:

รถ ประจำตำแหน่ง, Incentive, ค่าน้ำมันในการเดินทางไปปฎิบัติงาน, ค่าอาหารกลางวัน, เงินค่ารักษาพยาบาล 30,000 บาทต่อปี, ค่าโทรศัพท์, ประกันสุขภาพกลุ่ม, ประกันชีวิต, เงินแสดงความยินดีในกรณีต่างๆ, เงินแสดงความเสียใจในกรณีต่างๆ. สวัสดิการเงินวันเกิด, ของขวัญวันเกิด, Sport Day & New Year Party, ท่องเที่ยวประจำปี, ฯลฯ

 สมัครตำแหน่งนี้คลิก / Apply Now >>>

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 • ติดต่อประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้องเพื่อรับ Sales Plan และดำเนินการจัดทำแผนการผลิตเพื่อรองรับกับแผนงานดังกล่าว
 • ตรวจสอบความพร้อมของวัตถุดิบ กำลังคน และเครื่องจักร
 • ติดตามตรวจสอบผลการผลิตให้เป็นไปตามแผน
 • ทบทวนแก้ไข ปรับแผนการผลิตให้เหมาะสมกับสถานการณ์

 

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี สาขา การจัดการอุตสาหกรรม, บริหารธุรกิจหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีละเอียดรอบคอบในด้านตัวเลข
 • ประสบการณ์ด้านการวางแผนการผลิตและสาขาที่เกี่ยวข้อง


สถานที่ปฎิบัติงาน: นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ 

สวัสดิการ:

ค่าเดินทาง, ค่าอาหารกลางวัน, ค่าโทรศัพท์, เงินค่ารักษาพยาบาล, ประกันสุขภาพกลุ่ม, ประกันชีวิต, เงินแสดงความยินดีในกรณีต่างๆ, เงินแสดงความเสียใจในกรณีต่างๆ. สวัสดิการเงินวันเกิด, ของขวัญวันเกิด, Sport Day & New Year Party, ท่องเที่ยวประจำปี, ฯลฯ

 

แผนกพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

บริษัทยูนิ.ชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์  เลขที่ 105 หมู่ 9 ซอย14 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา  24130

E-mail : jobs.unicharm@gmail.com

โทร. (038) 570-900 ต่อ 144  FAX: (038) 570-957

สำนักงานกรุงเทพ: อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2, 75/100-101, ชั้น 37, สุขุมวิท 19,

คลองเตยเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพฯ 10110สมัครตำแหน่งนี้คลิก / Apply Now >>>

Job Responsibilities :

 • Support admin job for sales planning department
 • Make sales report analysis planogram and analysis sales data as sell out analysis , competitor analysis.


Qualifications :

 • Bachelor degree in Business Administration ,Marketing,Economic or relates filed
 • 1-2 years of experience  in process EDI, VMI order
 • Must be good English skill and Expert to Ms.Excel.
 • Able to work at Asoke

 

สวัสดิการ : ค่าเดินทาง,ค่าอาหารกลางวัน,ค่าโทรศัพท์, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ , เงินค่ารักษาพยาบาล,ประกันสุขภาพกลุ่ม,ประกันชีวิต,เงินแสดงความยินดีในกรณีต่างๆ,เงินแสดงความเสียใจในกรณีต่างๆ.สวัสดิการเงินวันเกิด,ของขวัญวันเกิด,Sport Day & New Year Party,ท่องเที่ยวประจำปี,ฯลฯ

 

แผนกพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

บริษัทยูนิ.ชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์  เลขที่ 105 หมู่ 9 ซอย14 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา  24130

E-mail : jobs.unicharm@gmail.com

โทร. (038) 570-900 ต่อ 144  FAX: (038) 570-957

สำนักงานกรุงเทพ: อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2, 75/100-101, ชั้น 37, สุขุมวิท 19,

คลองเตยเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพฯ 10110สมัครตำแหน่งนี้คลิก / Apply Now >>>

Job Responsibilities :

 •  Develop Marketing plan to meet the consumer requirement.
 •  Ensure all related functions operate and deliver their task according to the plan
 •  Develop Marketing Mix / Promotion / Campaign of prepaid and post paid product
 •  Manage overall marketing function, control budget and conduct market research.
 •  Initiate strategies and promotions to enforce sales team.
 •  Analyze market and competitor information, conduct marketing plan and lead the team to achieve business's objective.
 •  Responsible for assigned project in product development
 •  Carry process of product, package, and TVCF development

 

Qualifications :

 •  Bachelor's Degree in Marketing.
 •  2-3 years experience in Marketing or Trade Marketing in FMCG Industry would be advantage.
 •  Fresh graduate also welcome .
 •  Good command of English
 •  Logical thinking, energetic person

 

สวัสดิการ : ค่าเดินทาง, ค่าอาหารกลางวัน, เงินค่ารักษาพยาบาล, ประกันสุขภาพกลุ่ม, ประกันชีวิต,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เงินแสดงความยินดีในกรณีต่างๆ, เงินแสดงความเสียใจในกรณีต่างๆ. สวัสดิการเงินวันเกิด, ของขวัญวันเกิด, Sport Day & New Year Party, ท่องเที่ยวประจำปี, ฯลฯ
 

แผนกพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

บริษัทยูนิ.ชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์  เลขที่ 105 หมู่ 9 ซอย14 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา  24130

E-mail : jobs.unicharm@gmail.com

โทร. (038) 570-900 ต่อ 144  FAX: (038) 570-957

สำนักงานกรุงเทพ: อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2, 75/100-101, ชั้น 37, สุขุมวิท 19,

คลองเตยเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพฯ 10110สมัครตำแหน่งนี้คลิก / Apply Now >>>